pravi prozori

pvc prozori i vrata

pvc prozori

Opći uvjeti poslovanja tvrtke SeCOM d.o.o. Krško

1. Valjanost ponude

Tvrtka SeCOM d.o.o. odgovara za točnost dimenzija stolarije kad kupac prima ponudu na temelju mjerenja našeg mjernika. Ako stranka posreduje podatke potrebne za pripremu ponude za ispravnost odgovara sama. Točne pozicije i otvaranja vrata i prozora će se odrediti na finim mjerenjima. Nepoznavanje ponude nije predmet reklamacije. Sve promjene primljene ponude moraju biti u pisanom obliku. 

Stranka mora provjeriti količine i mjere na ponudi,a isto tako otvaranje elemenata jer u suprotnom slučaju promjene se ne računaju. Za mjere na ponudi smatramo da su konačne, u slučaju da ih pismeno ne promijenite. Zadržavamo pravo promjene konačne cijene, ako su bile u ponudi računske ili količinske pogreške.


2. Potvrda narudžbe i uvjeti plaćanja

Stranka potvrdi narudžbu s plaćanjem predujma na transakcijski račun tvrtke i za upućivanje navede broj ponude/predračuna. S prijenosom stranka potvrdi da je upoznata sa sadržajem ponude, s općim uvjetima poslovanja i da se s njima slaže. Opći uvjeti su dostupni na web stranici tvrtke SeCOM d.o.o. 

Tvrtka SeCOM d.o.o. zadržava pravo promjene cijene ako se promijene količine, opisi ili pozicije, koji su sastavni dio ponude. Isto tako zadržavamo pravo promjene u proizvodnji prozora / vrata / sjenila zbog tehničkih detalja ili tehničkih propisa. Iznos za plaćanje je naveden na ponudi,a za neočekivane dodatne radnje ili dodatne narudžbe radi se poseban obračun. 

Do konačne isplate roba ostaje u vlasništvu dobavljača,također po ugradnji. U slučaju ugradnje elemenata, za koje se otkupna cijena ne riješi,prodavač zadržava pravo vlasništva u odnosu na vrijednost ugrađenih elemenata ili na otplatu koristi koju je imao kupac od tih stvari.

Opća stopa PDV-a je 25%

3. Dostavni rok

Dostavni rok je definiran na ponudi i počinje za 3 (tri) radna dana nakon primitka predujma na transakcijski račun tvrtke SeCOM d.o.o. i kad su poznati svi podaci potrebni za proizvodnju stolarije. Ako se kakve promjene prijave naknadno, rok dostave počinje od tog datuma. Sve promjene moraju biti tvrtki isporučene pismeno ili elektronskim putem najkasnije u 2 (dva) radna dana po prijemu avansnog plaćanja. Za kašnjenja kod dostave ne isplaćujemo zakonski kamatne stope.

Ukoliko kupac naručenog proizvoda u roku mjesec dana (tijekom kojeg je dobio obavijest da je proizvod u skladištu) ne preuzme odnosno ne dozvoli ga ugraditi, prodavač mu može zaračunati troškove skladištenja, istovremeno preuzima također odgovornost odstranjivanja zaštitne folije na profilima proizvoda, koja mora biti odstranjena u četiri tjedna. 

Dostavni rok se lako može produžiti u slučaju više sile od strane OZ, problema s materijalom ili zbog razloga od strane kupca.

Podizanje i odvoz proizvoda od strane kupca moguć je od ponedjeljka do petka od 8.00 do 14.00 sati, pri čemu kupac mora datum podizanja proizvoda javiti jedan dan prije. Osobno preuzete proizvode od strane kupca ne mijenjamo i ne prihvaćamo nazad. Tako kupac za stolariju koju ugradi u vlastitoj režiji ne može reklamirati pogreške na proizvodu, koje su lako posljedica nestručne montaže ili oštećenja kod prijevoza. Ako kupac stolariju preuzima sam,dužan ju je prije odvoza pregledati i upozoriti prodavača na moguće nedostatke - kasniju reklamaciju ne uvažavamo.


4. Ugradnja prozora i vrata (demontaža/montaža)

Za neometanu izvedbu montaže kupac je dužan po narudžbi:

- definirati na kolikoj dubini od vanjskoga ruba zida se ugrađuju prozori,
- pobrinuti se za pristup do mjesta izvođenja radova, osnovnu zaštitu i električnu energiju,
- odstraniti vozila ili druge predmete koji bi lako bili oštećeni kod montaže, 
- odlučiti kamo se ugrađuju lijevi ili desni prozori,
- označiti visinsku točku(metar).

Zaštitu i osiguranje objekta je dužan osigurati naručitelj. U slučaju da po želji kupca montaža naručenih elemenata traje u dva dijela kupcu se zaračunavaju dodatni transportni troškovi, račun se ispostavi odvojeno i po završetku ugradnje prvog dijela i kasnije još drugog dijela elementa. Rizik nastanka štete na elementima koji su u tom slučaju skladišteni kod kupca, kupac snosi sam.

Demontaža obuhvaća demontiranje postojeće stolarije. Kod zamjene starih prozora stari se okviri izrežu. Kod demontaže starih prozora ne odgovaramo za štetu na zidu. Kod zamjene prozora bez završnih radova (obrada špaleta) stranka sama odstrani drvene klinove, jer se poliuretanska pjena (pur pjena) posuši te odreže višak poliuretanske pjene.

Obrada rubova špaleta i unutarnje lajsne nisu uključene u osnovnu ponudu. Po vašoj želji pa unutarnje špalete također obradimo s gips pločama odnosno zapunimo otvore nad roletama sa stiroporom, što znači da je u tom djelu obuhvaćeno samo prvo gletanje. Ne nudimo završno gletanje i bojenje istih.

Kod novogradnje je potrebno prije mjerenja pripremiti libelu jer ne odgovaramo za visinu vrata. Stranka je dužna prodavača ili montažera upozoriti na moguće skrivene barijere (skrivena instalacija, vodovod, električne instalacije,…), jer u suprotnom primjeru dolazi do posljedično nastalih troškova oštećenja instalacije, i troškova zastoja pri montaži.


5. Pregled i preuzimanje stvari

Naručitelj mora biti prisutan na objektu u početku i kraju montažnih radova i zajedno s voditeljem montažne skupine pregledati ugrađene elemente i moguće reklamacije navesti u zapisnik, jer kasnije reklamacije ne uvažavamo. U slučaju da naručitelja ili njegovog zastupnika kod završetka montaže nema na objektu smatra se da je roba preuzeta bez greške i prigovora odnosno prihvaćanje stavke iz 461. članka Obligacijskoga zakona.

Predmet reklamacije ne mogu biti manje površinske nepravilnosti na proizvodu i staklu, ako ne utječu na funkcionalnost proizvoda i ako nisu vidljive iz udaljenosti veće od 3 m. Ostale površinske nepravilnosti je potrebno pismeno prijaviti kod preuzimanja proizvoda u tvrtki ili po montaži (zapisnik o obavljenoj montaži) i najkasnije 3 dana po preuzimanju odnosno montaži. Za sve ostalo vrijede smjernice za ocjenjivanje vizualne kvalitete stakla. Ako dođe do ponovne dostave iz razloga nedostupnosti ili sličnih razloga,nova dostava se zaračuna dodatno po dogovoru s tvrtkom SeCOM d.o.o..


6. Lom, oštećenja ...

Ako u roku 3 (tri) radna dana stranka ne reklamira lom, oštećenje i druge slične stvari koje bi lako utjecale na montažu odnosno kvalitetu dobavljenih proizvoda, onda se proizvod smatra preuzet i svu štetu dalje snosi stranka. Tako se smatra da se odgovornost kod primopredaje proizvoda i rukovanja s proizvodima prenese na stranku.


7. Garancija i jamstvo za otklanjanje grešaka

Stranka je dužna održavati i koristiti proizvode po uputama proizvođača i dobavljača,u suprotnom primjeru ne može uvažavati bilo kakve zahtjeve.

GARANCIJA:
- PVC sistem: 10 godina (postojanost boje),
- staklo protiv rošenja: 5 godina,
- rolete, komarnici, žaluzine, police, grilje, okovi: 1 godina

Ne odgovaramo za moguća oštećenja roleta pri PREMONTAŽI. Na zveckanje među staklenih križeva, termički lom stakla i koroziju na metaliziranim staklima NEMA garancije. 

Ostali garancijski uvjeti su napisani u garancijskom listu, kojeg preuzimate s računom. U slučaju spora glede kvalitete materijala se koriste smjernice za vizualno ocjenjivanje PVC profila i smjernice za vizualno ocjenjivanje stakla.
Otklanjanje reklamacije se lako vrši na samom objektu ,odnosno po potrebi se izvede u proizvodnom obrtu (djelatnici). 

U slučaju reklamacije i kvara proizvoda koji je dobavljen od strane drugog proizvođača, isti je odgovoran za popravak i uklanjanje greške u navedenom garancijskom roku. 

U garanciju ne spada ugradnja elemenata. Isto tako garancija ne uključuje uklanjanje grešaka koje se pojavljuju zbog nepravilne upotrebe PVC stolarije (zatvaranje i otvaranje većih elemenata s jednom rukom). Stranka garanciju prilaže pismeno s točno navedenim greškama i priloženim računom. Ako je reklamacija utemeljena prodavač je dužan ukloniti grešku u najkraćem mogućem roku odnosno zakonski određenom roku 45 dana od pisanog zahtjeva po uklanjanju greške. U slučaju neopravdanog dolaska servisera zaračunava se vrijeme i troškovi dolaska.

Kod PVC stolarije kao i kod grilja ne priznajemo nikakve reklamacije koje prouzroči vjetar ili drugi vremenski uvjeti (izbljeđivanje elemenata, oštećenja …). 

Vrijeme u kojem proizvođač garantira rezervne dijelove je 3 godine po isteku jamstvenog roka.

kontakt