pravi prozori

pvc prozori i vrata

pvc prozori

Korisni savjeti

UPOTREBA I ODRŽAVANJE PVC STOLARIJE


PVC prozori i vrata zbog svojeg izvanrednog brtvljenja traže drukčiji način prozračivanja prostora, jer u slučaju da prozore ne otvaramo dovoljno često(najmanje 3x dnevno po 10 minuta) dolazi do premale izmjene zraka u prostoru, što lako prouzroči nakupljanje kondenzirane pare na unutarnjoj strani proizvoda. 

Čišćenje prozora je moguće sa svim postojećim sredstvima za čišćenje, osim sredstvima u prahu koja lako prouzroče površinske štete.

Kod zidarskih radova je potrebno zaštititi elemente sa zaštitnom trakom i izbjegavati dodir sa oštrim predmetima odnosno materijalima. 

Preporučujemo mazanje okova najmanje 1x godišnje sa strojnim uljem na svim gibljivih dijelovima. 


ODSTRANJIVANJE ZAŠTITNE FOLIJE


Zaštitnu foliju je potrebno odmah po montaži odstraniti, kasnije je teže jer se ljepilo veže s PVC profilom (npr. zbog vremenskih uvjeta). Folija je namijenjena zaštiti kod transporta prozora i kod montaže.


PROZRAČIVANJE


Ako želimo u prostoru održavati optimalnu klimu vrlo je važno pravilno prozračivanje odnosno provjetravanje. Više puta na dan je potrebno u prostor pustiti novu količinu zraka, jer to utječe ne samo na naše zdravlje već i na cjelokupnu atmosferu prostora. Tvrtka SeCOM vam za jednostavno prozračivanje prostora pruža odlično rješenje. Nudimo zaista poseban ventilacijski sustav INNOPERFORM koji vam omogućava provjetravanje kod zatvorenih prozora.


OTVARANJE NA VENTUS "NA KIP"


Kod otvaranja na ventus često dolazi do pogreške u načinu otvaranja. Kad želimo prozor otvoriti na kip, potrebno je pomaknuti kvaku u početni položaj. Često se dogodi da imamo prozor već otvoren horizontalno, a tada još zaokrenemo kvaku u položaj za otvaranje na ventus. U tom trenutku krilo prozora se na tri strane ukloni iz okova.


ZAŠTO SE PROZORI ROSE?


Zbog toga što novi prozori odlično brtve oko njih nema cirkulacije zraka. Zbog uobičajeno visoke toplinske zaštite ostakljenja (nizak koeficijent k) ostaje manja razlika između temperature prostora i temperature na unutarnjoj strani stakla. Također zbog toga je cirkulacija zraka oko prozora minimalna i nema prozračivanja prostora preko zatvorenih prozora. Najkvalitetnije izolacijsko staklo će se nužno orositi ako je u prostoriji previše vlage. U svakom domaćinstvu kod kuhanja, kupanja i sušenja odjeće nastaje puno vodene pare. Također i čovjek preko disanja doprinosi toj vlazi. Zbog te dodatne količine vlage u prostoru nastane tolika relativna vlažnost da lako dođe do kondenzacije. Zato se taj višak vlage mora odstraniti pomoću prozračivanja . U suprotnom riskiramo da će vlaga u obliku plijesni prouzročiti štetu na namještaju ili na ugrađenim elementima. Zato moramo nove prozore kod kojih zbog dobrog brtvljenja nema prirodnog prozračivanja, redovito otvarati. Upute za pravilno prozračivanje:

 • Ujutro sve prostorije (posebno kupaonicu i spavaću sobu) prozračiti 20-30 minuta
 • Po potrebi tijekom dana ako je moguće s jakim vjetrom, više puta prozračiti prostorije. To činimo pogotovo nakon kuhanja ili kupanja.
 • Između prozračivanja prozore ne otvaramo samo na kip već i na široko. Na taj način ćemo istim učinkom prozračivanja imati upola manje gubitka energije.
 • Između prozračivanja zatvorimo dovod grijanja.
 • Po mogućnosti sve prostorije grijemo jednakomjerno. Noćna temperatura ne smije biti više od 5° C niža od dnevne. Na taj način sprječavamo da vlaga na ohlađenim površinama ne kondenzira.
 • S pravilnim prozračivanjem ćemo uštedjeti energiju, ostvariti ugodnu i zdravu klimu, te spriječiti nastanak štete.TOPLINSKA PROVODLJIVOST


Kad govorimo o svojstvima PVC prozora uvijek se srećemo s pojmom toplinske provodljivosti. Toplinsku provodljivost prozora označimo z UW, izražavamo u v W/m2K. Govori nam koliko topline (W) propusti prozor na m2 površine kod temperaturne razlike 1K (oz. 1°C).Ako je čim manja vrijednost toplinske provodljivosti, to je toplinski izolator bolji materijal. Faktor toplinske provodljivosti prozora je sastavljen od sljedećih parametara:

 • Toplinska provodljivost okvira prozora Uf,
 • toplinska provodljivost stakla Ug,
 • linearni koeficijent prolaska topline yg in
 • volumen stakla – duljine ostakljenja lg.

Veći dio stakla u slučaju cijele površine prozora znači bolju toplinsku izolaciju jer je važno da veći prozori imaju niži faktor toplinske provodljivosti odnosno da su bolji toplinski izolator. Kad povežemo toplinsku provodljivost s zvučnom izolacijom - toplinska provodljivost mora biti čim manja, a zvučna izolacija čim veća. Čim manja toplinska provodljivost okvira nije važna samo zbog toplinskih gubitaka, nego i zbog smanjenja rizika da bi za hladnog vremena došlo do neželjene kondenzacije vlage iz zraka. Toplinska provodljivost prozora SeCOM:

 • dvojna ostakljenja (4/16/4) – Ug=1,1; Uf=1,2
 • trojna ostakljenja (4/12/4/12/4) –Ug=0,7; Uf=0,9


ZVUČNA IZOLACIJA


Kod izbora PVC stolarije važnu ulogu ima zvučna izolacija. Svaki dan živimo u buci, zato si rado priuštimo trenutke »tišine«. Zvučna izolacija (oznaka Rw, jedinica dB) je najvažnija kod ostakljenja, jer staklo zauzima veliku površinu elemenata. Buka je vrlo neugodna te kod određene jakosti i trajanja negativno utječe na ljudski organizam. Do percepcije buke dolazi zbog oscilacije u tlaku zraka koji prima ljudsko uho i prevodi dalje u mozgu. 

Zvučna izolacija mjeri se u decibelima (dB). Veća vrijednost dB znači bolju zvučnu izolaciju prozora. Zvučna izolacija višeslojnog stakla raste razmjerno s debljinom stakla, a prije svega s razlikom debljine unutarnjeg i vanjskog stakla i kreće se od Rw 27 dB do 47 dB (veća vrijednost znači bolju zvučna izolaciju). Zvučna izolacija prozora ovisi o materijalu okvira, ostakljenju, brtvljenja prozora i ugradnji.UPUTE ZA UPOTREBU ULAZNIH VRATA SA ZATVARANJEM U VIŠE TOČAKA


Brava Europa Secury R4 spada među tako imenovane sigurnosne vratne brave s opsluživanjem preko kvake.

Kao što samo ime govori radi se o sigurnosnoj bravi čija je prvobitna namjena pasivna sigurnost stvari i ljudi, također pa omogućava dobro brtvljenje vrata. 

Brava je sastavljena iz centralnog kućišta i pogonske čelne letve. Na čelnu letvu su priključeni četiri okrugli zatvarajući čepovi, koji se pomiču u vertikalnom smjeru. Centralno kućište skriva mehanizam koji pokreće čepove za zatvaranje. Iz mehanizma kroz sredinu čelne letve stoji također jezičac brave, koji služi da vrata kad su pritvorena k okviru, tamo i ostanu, i zasun koji služi za zaključavanje vrata. 

Čepovi za zatvaranje služe da vratno krilo čvrsto prilegne k okviru, za što na okviru vrata trebamo još srednju zatvarajuću ploču i četiri zatvarajuće pločice.

Princip otključavanja i zaključavanja vrata opremljenih s bravom Secury Europa R4 je sljedeći:
 1. Zaključavanje: primimo za kvaku i pomaknemo ju iz vodoravnog položaja za 45 stupnjeva gore. S tom radnjom postižemo da se zatvarajući čepovi na bravi pomaknu u vertikalnom smjeru i zataknu za zatvarajuće pločice na bravi. Po obavljenom koraku kvaka se automatski vrati u vodoravni položaj. U toj fazi je također osigurano brtvljenje vrata. Da bi vrata bila zaključana moramo još okrenuti ključ u cilindričnom ulošku. S tim postižemo da kvaku nije više moguće pomaknuti. Tako je postignuta sigurnosna funkcija brave vrata.
 2. Otključavanje: ide u okrenutom smjeru. Najprije okrenemo ključ u cilindričnom ulošku u okrenutom smjeru nego kod zaključavanja. U tom trenutku ostaje brtvljenje vrata još sačuvano. Vrata su otključana samo još u trenutku kad kvaku pomaknemo iz vodoravnog položaja za 45 stupnjeva dolje.
Za optimalno nalijeganje krila na okvir određeni elementi vratne brave su pokretljivi:
 1. Zatvarajući čep na letvi je učvršćen na nosač koji je postavljen izvan sredine osi čepa. S okretanjem čepa pomoću Inbus ključa postižemo da je čep za +/-1 mm udaljen od središta čelne letve. S tim lako reguliramo nalijeganje.
 2. Jezičac na zatvarajućoj ploči je pomičan i s tim podešavajući što omogućava optimalno zatvaranje vratne brave.
Iz gore navedenog može se zaključiti da vratna brava Secury Europa R4 ima brtvljenu kao i sigurnosnu funkciju. Naravno da je preduvjet da tu funkciju zaista i odradi, pomak zatvarajućih čepova s pomoću kvake odnosno zaključavanje preko cilindričnog uloška. Ukoliko ta dva uvjeta nisu ispunjena, uvažavanje bilo kakvih reklamacijskih zahtjeva u vezi s brtvljenjem i sigurnošću vrata je neutemeljeno i bespredmetno. kontakt